Wartość value poprzednio zaznaczonego elementu option w select (this.prev, this.oldvalue, this.prevValue) - Najczęstrze błędy php, MySQL, HTML, css, JavaScript - php FAQ
  • Rejestracja

36 pytań

37 odpowiedzi

0 komentarzy

860 użytkowników

Wartość value poprzednio zaznaczonego elementu option w select (this.prev, this.oldvalue, this.prevValue)

+6 głosów

Mam problem, robię formualrz gdzie w zależności od wyboru elementu z pierwszej (wybór sali) listy rozwijanej wyśweitlana jest druga lista z ilościa pomieszczeń. Listy z ilością pomieszczeń domyślnie są ukryte (display: none) i zdarzeniem onchange zmieniam styl ukrytej listy na display: block. To działa, ale w przypadku zmiany wyboru, pojawia się kolejna lista rozwijana i nie znika poprzednia. Jest możliwośc przechowania jakoś wartości poprzednio wybranego elementu żeby po zmianie onchange go ukryć?

 

<select name="clubs" onchange="document.getElementById(\'club_\'+this.value+\'\').style.display=\'block\';">

	<option value="0">-- wybierz --</option>
		
</select>

 

asked Jul 6, 2013 in JavaScript jack (260 punktów)
edited Jul 6, 2013 kmike

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby móc umieścić odpowiedź.

1 Odpowiedź

+1 głos
 
Najlepsza odpowiedź
W zdarzeniu onclick możesz przypisać wartość value obecnie zaznaczonego elementu do zmiennej previous i użyć jej do ukrycia elementu.

<select name="clubs" onclick="previous = this.value;" onchange="document.getElementById(\'club_\'+this.value+\'\').style.display=\'block\'; document.getElementById(\'club_\'+previous+\'\').style.display=\'none\';">
	<option value="0">-- wybierz --</option>


answered Jul 6, 2013 kmike (9,840 punktów)

Podobne pytania

+1 głos
1 odpowiedź
+1 głos
1 odpowiedź
asked Aug 21, 2014 in Symfony hywak (660 punktów)
+1 głos
1 odpowiedź
asked Aug 11, 2014 in twig hywak (660 punktów)
+1 głos
1 odpowiedź
...