Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in - Najczęstrze błędy php, MySQL, HTML, css, JavaScript - php FAQ
  • Rejestracja

36 pytań

37 odpowiedzi

0 komentarzy

860 użytkowników

Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in

+1 głos
Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in /home/budone/ftp/skoop.pl/_themes/default/img.php on line 77

Kompilator php zwraca mi taki błąd dla linii:

$consoleLang = (1=>'success',2=>'error');
asked Oct 27, 2013 in php carlo (180 punktów)
edited Oct 27, 2013 carlo

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby móc umieścić odpowiedź.

1 Odpowiedź

0 głosów

Zapomniałeś o definicji tablicy array.

 


$consoleLang = (1=>'success',2=>'error');

answered Oct 27, 2013 kmike (9,840 punktów)

Podobne pytania

+5 głosów
1 odpowiedź
+2 głosów
1 odpowiedź
+5 głosów
1 odpowiedź
...